Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 96 vendég böngészi
Meghívó a február 27-ei Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 20. kedd, 00:00

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 27-én (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldalterme

.../2018. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Hivatal munkájáról
  Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének VI. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 5. Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai várható keretszámainak megállapítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 6. Bácsalmás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019-2021. évi fizetési kötelezettségek megállapítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 8. Beszámoló a bácsalmási sportegyesületek 2017. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 9. Beszámoló a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsában végzett 2017. évi tevékenységről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 10. Beszámoló a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 11. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2017. évi ellátásáról
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 12. Nem lakás célú ingatlanok 2018. március 1-jétől alkalmazandó bérleti díjainak megállapítása
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 13. A volt meteorológiai állomás használatára kötött megállapodás felbontása
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 14. Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
  Témafelelős: Bárócz Tímea, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
  Előterjesztés(.pdf)

 15. Az Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programja módosításának jóváhagyása
  Témafelelős
  : Bárócz Tímea, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 16. A Bácsalmás Városért Közalapítvány Felügyelő-bizottsága tagjának lemondása, új tag jelölése
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 17. TOP-5.1.2-BK1-2017-00004 azonosítószámú, ,,Bácsalmási-Jánoshalmi-Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége" című pályázat keretében eszközök és szolgáltatások beszerzésére irányuló vállalkozói szerződések elfogadása
  Témafelelős: Bakos Zoltán pályázati referens
  Előterjesztés(.pdf)
 18. Egyebek


Zárt ülésre javasolt:

  1. Oláh Róbert Zsolt eladó és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében benyújtott kifogás elbírálása (Bácsalmás 0117/14 hrsz.)
   Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  2. Oláh Róbert Zsolt eladó és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében benyújtott kifogás elbírálása (Bácsalmás 0117/57 hrsz.)
   Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  3. K. Zsuzsanna letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  4. M. Márton letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  5. Helyi ösztöndíjban részesülők félévi tanulmányi eredményének felülvizsgálata
   Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  6. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
   Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző


   Bácsalmás, 2018. február 14.

   Németh Balázs
   polgármester

   A Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának beszámolója Bácsalmás 2016. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
    
   Bácsalmás Város Honlapja
   JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval