Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 24 vendég böngészi
Meghívó a január 30-ai Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 22. hétfő, 00:00

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. január 30-án (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldalterme

.../2018. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Hivatal munkájáról
  Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 5. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2018. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 6. Nemzetiségiönkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 7. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 8. A gr. Teleki J. u. 1-9. sz. alatti társasház lakói által benyújtott, előkert gondozására vonatkozó kérelem elbírálása
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 9. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú, ,,Iparterület kialakítása Bácsalmáson" elnevezésű projekt keretében 22kV-os légvezeték kialakításához szükséges tervek elkészítésére tervező kiválasztása, vállalkozói szerződés elfogadása
  Témafelelős: Száhl Imre pályázati koordinátor
  Előterjesztés(.pdf)
 10. A ,,Bácsalmás Iparterületi fejlesztés" program megvalósítása érdekében a töltés feltáró úttá alakításához szükséges telekalakítási eljárás kezdeményezése, a tulajdonostárssal a telekosztáshoz szükséges megállapodás megkötése

  Előterjesztés(.pdf)
 11. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

  1. Kovács Sándorné, Horváth Istvánné és Vida Attila eladók és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében benyújtott kifogás elbírálása a bíróság ítélete alapján
   Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  2. Hutterer Péter és Hutterer Zsófia eladók és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében benyújtott kifogás elbírálása a bíróság ítélete alapján
   Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  3. T. Zoltán letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző

   Bácsalmás, 2018. január 18.

   Németh Balázs
   polgármester

   A Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának beszámolója Bácsalmás 2016. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
    
   Bácsalmás Város Honlapja
   JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval