Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 107 vendég böngészi
Választási szavazókörök kialakítása Csikéria PDF Nyomtatás E-mail
2017. október 19. csütörtök, 15:04

3786-2/2017.

Tárgy: Szavazókör kialakítása

 

H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a szavazókörök felülvizsgálata eredményeként a szavazókörök kialakításáról szóló 4485-4/2013. számú határozatomat az alábbiak szerint módosítom:

A 001. számú szavazókör vonatkozásában a szavazókör sorszámának és területi beosztásának változatlanul hagyásával – a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint módosul:

„001. számú szavazókör   Csikéria, Kossuth Lajos utca 113.  Községháza”

A  4485-4/2013. számú határozat módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

Ezen határozat ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.).

A Helyi Választási Iroda Vezetője a határozatot a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi.

I N D O K O L Á S

A Ve. 77.-78.§-a a szavazókörök kialakítását, 79 §-a pedig a szavazókörök felülvizsgálatát szabályozza. A szavazóköri beosztás 2013. évi meghatározását követő időszakban olyan változás történik, mely lehetetlenné teszi az ott történő szavazás lebonyolítását.

E határozat közzétételre kerül Csikéria község  hirdetõtábláján és honlapján.

A határozat a Ve. 77.§ (1) bekezdésén, 78.§-án, 79 §-án, 80.§-án, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 234.§-án alapul.

Bácsalmás, 2017. október 19.

Patocskai Ibolya

jegyző

HVI Vezető

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval