Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 112 vendég böngészi
Választási szavazókörök kialakítása Bácsalmás PDF Nyomtatás E-mail
2017. október 19. csütörtök, 15:01


……../2017.

Tárgy: Szavazókör kialakítása

 

H A T Á R O Z A T

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a szavazókörök felülvizsgálata eredményeként a szavazókörök kialakításáról szóló 4485/2013. számú határozatomat az alábbiak szerint módosítom:

A 006. számú szavazókör vonatkozásában - a szavazókör sorszámának és területi beosztásának változatlanul hagyásával – a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint módosul:

„006. számú szavazókör  Szent János utca 1/a.  PVSE Klubhelyiség”

A 4485/2013. számú határozat módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

Ezen határozat ellen a közzététel idõtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetõjéhez (Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.).

A Helyi Választási Iroda Vezetője a határozatot a helyben szokásos módon  15 napra közzéteszi.

I N D O K O L Á S

A Ve. 77.-78.§-a a szavazókörök kialakítását, 79. §-a pedig a szavazókörök felülvizsgálatát szabályozza. A szavazóköri beosztás 2013. évi meghatározását követő időszakban olyan változás történt/történik, mely lehetetlenné teszi az ott történő szavazás lebonyolítását.

E határozat közzétételre kerül Bácsalmás város honlapján és hirdetõtábláján.

A határozat a Ve. 77.§ (1) bekezdésén, 78.§-án, 79 §-án, 80.§-án valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 234.§-án alapul.

Bácsalmás, 2017.október 19.

Patocskai Ibolya

jegyzõ

HVI Vezetõ

Melléklet a szavazókörök kialakításáról szóló HVI. Vezetõ határozatához

Szavazókörök területi beosztása

SZAVAZÓKÖRÖK területi beosztása

BÁCSALMÁS

001. szavazókör  -  974 fő

Cím: Rákóczi út 58. Gondozási Központ

 

Árpád vezér utca                          74 –től végig a folyamatos házszámok

Gróf Széchenyi I. utca                  2-56 – a páros házszámok

Huszár utca                                  1-63 - folyamatos házszámok

Huszár utca                                    65.

József Attila utca                         21 –től végig a páratlan házszámok

József Attila utca                         28- tól végig a páros házszámok

Juhász Gyula utca                        1-53 - páratlan házszámok

Juhász Gyula utca,                       2-44 - páros házszámok

Kálvária sor                                  1- 63 -  páratlan házszámok

Kálvária sor,                                 2-70/A - páros házszámok

Kiss János utca                           teljes közterület

Kossuth Lajos utca                       1-57/A, - a páratlan házszámok

Kossuth Lajos utca                       2-60 – a páros házszámok

Köztársaság utca                         53 –tól végig a páratlan házszámok

Köztársaság utca                         64-től végig a páros házszámok

Rákóczi út                                    29-től végig a páratlan házszámok

Rákóczi út                                    44-től végig a páros házszámok

Vörösmarty sor                            69-től végig a páratlan házszámok

Vörösmarty sor                            128-tól végig a páros házszámok

002. szavazókör  - 980 fő

Cím: Petőfi utca 29. Óvoda

 

Árpád vezér utca                          1-73 - folyamatos házszámok

Damjanich utca                            1-49 - páratlan házszámok

Damjanich utca                            2-36/A – páros házszámok

Dugonics utca                              teljes közterület

Gróf Széchenyi I. utca                  1-  63 - a páratlan házszámok

József Attila utca                         1-19- a páratlan házszámok

József Attila utca                         2-26 – a páros házszámok

Korona utca                                 1-25 – a páratlan házszámok

Korona utca                                 végig a páros házszámok

Köztársaság utca                         1-51 – a páratlan házszámok

Köztársaság utca                         2-62 – a páros házszámok

Mélykúti út                                   teljes közterület

Petőfi utca                                   1-51 – a páratlan házszámok

Petőfi utca                                   2-60 – a páros házszámok

Táncsics Mihály utca                    1-59 – a páratlan házszámok

Táncsics Mihály utca                    2-64 – a páros házszámok

Vörösmarty sor                            1-67 – a páratlan házszámok

Vörösmarty sor                            2-126 – a páros házszámok

 

 

003. szavazókör  -  854 fő

Cím: Rákóczi út 27. Általános Iskola

Dobokanagyjárás tanya                teljes közterület

Dózsa György utca                      23-33/A, - páratlan házszámok

Dózsa György utca                      2-24  - a páros házszámok

Gróf Széchenyi I. utca                  65-től végig a páratlan házszámok

Gróf Széchenyi I. utca                  58-86 – a páros házszámok

Gróf Teleki József utca                 teljes közterület

Hősök tere                                   teljes közterület

Huszár utca                                  64.

Huszár utca                                  66 – végig a folyamatos házszámok

Juhász Gyula utca                        55-től végig a páratlan házszámok

Juhász Gyula                               46-tól végig a páros házszámok

Kálvária sor                                  65-97,- a páratlan házszámok

Kishíd utca                                   végig a páratlan házszámok,

Kishíd utca                                   6-tól végig a páros házszámok

Korona utca                                 29-tőol végig a páratlan házszámok

Kossuth Lajos utca                       59-85 – a páratlan házszámok

Kossuth Lajos utca                      62-90 – a páros házszámok

Óalmás tanya                               teljes közterület

Petőfi utca                                   53-től végig páratlan házszámok,

Petőfi utca                                   62 –től végig páros házszámok

Rákóczi út                                    13-25. - a páratlan házszámok,

Rákóczi út                                    16-40 – a páros házszámok

Szent János utca                          teljes közterület

Táncsics Mihály utca                    61-től végig a páratlan házszámok

Táncsics Mihály utca                    64/A-tól végig a páros házszámok

004. szavazókör  -  945 fő

Cím: Kossuth L. utca 120. Délszláv Óvoda

 

Dankó Pista utca                          teljes közterület

Dob utca                                     teljes közterület

Dózsa György utca                      35-től végig a páratlan házszámok

Dózsa György utca,                     26-tól végig a páros házszámok,

Gróf Széchenyi I. utca                  88-tól végig a páros házszámok,

Honvéd utca                                teljes közterület

Jovánovics utca                           teljes közterület

Kálvária sor                                  99-től végig a páratlan házszámok,

Kálvária sor                                  72-től végig a páros házszámok,

Kossuth Lajos utca                       89-től végig a páratlan házszámok,

Kossuth Lajos utca                       96-tól végig a páros házszámok

Narancsik Pál utca                        teljes közterület

Proletár utca                                teljes közterület

Rudics utca                                  teljes közterület

Sóstói út                                      teljes közterület

Toldi utca                                     teljes közterület

 

005. szavazókör – 920 fő

Cím: Bezdán utca 10. Közszolgáltatási Kft.

 

Bartók Béla utca                           teljes közterület

Béke utca                                    teljes közterület

Bem tábornok utca                       teljes közterület

Bezdán utca                                 teljes közterület

Damjanich utca                            51-től végig a páratlan házszámok,

Damjanich                                    38-tól végig a páros házszámok,

Dobokai út                                   teljes közterület

Görgey utca                                 teljes közterület

Kinizsi Pál utca                             teljes közterület

Kishíd utca                                   4.

Kosztolányi utca                           teljes közterület

Martinovics utca                           teljes közterület

Oltványi Imre utca                         teljes közterület

Posta utca                                   teljes közterület

Rákóczi út                                    1-9 - a páratlan házszámok,

Rákóczi út                                    2-14- a páros házszámok

Rózsa Ferenc utca                        teljes közterület

Szent István utca                          teljes közterület

Zrínyi utca                                    teljes közterület

 

006. szavazókör – 933 fő

Cím: Szent János utca 1/a.  PVSE Klubhelyiség

 

Ady Endre utca                            teljes közterület

Alkotmány utca                            teljes közterület

Arany János utca                         teljes közterület

Backnang út                                 teljes közterület

Bizovac utca                                teljes közterület

Dózsa György utca                      1-17 – a páratlan házszámok,

Ifjúság utca                                  teljes közterület

Kölcsey utca                                teljes közterület

Kunbajai út                                   teljes közterület

Kunbajapuszta tanya                    teljes közterület

Mártírok útja                                 teljes közterület

Mausz Rezsõ utca                        teljes közterület

Ószõlõk tanya                              teljes közterület

Szabadság utca                           teljes közterület

Szászitelep tanya                         teljes közterület

Telekiszőlők tanya                        teljes közterület

Türr István utca                             teljes közterület

Zalka Máté utca                            teljes közterület

13 vértanú utca                             teljes közterület

Településszintre bejelentkezettek

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval