Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 53 vendég böngészi
Képviselő-testületi hírek (2017. február) PDF Nyomtatás E-mail
2017. március 07. kedd, 11:02

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23-án rendkívüli ülést tartott, amelyen a Waschcaffe Kft.-t (székhelye: Bácsalmás, Köztársaság u. 27.) jelölte ki 5 évre a Bácsalmás, Szent János u. 9. szám alatti, 30,58 m2-es, nem lakás célú helyiség bérlőjének.

A képviselő-testület február 28-án tartotta soros ülését, amelynek keretében

 • Mrekva László, a Bajavíz Kft. ügyvezetője válaszolt Bácsalmás ivóvízminőségével kapcsolatosan feltett kérdésekre, ill. hulladékszállítással és –elhelyezéssel kapcsolatos problémák kérdésköre volt még napirenden;
 • elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság, a bácsalmási sportegyesületek és a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolókat, Bácsalmás Város Önkormányzata 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési tervét, a Bácsalmás Vagyonvédelmi Közalapítvány alapító okiratának módosítását, a Jusifa Kft. kegyeleti közszolgáltatási beszámolóját, ugyanakkor megbeszélést kezdeményezett az urnafal-bővítésről az egyház, a Jusifa Kft. és az önkormányzat bevonásával;
 • a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerekkel) való egyeztetésének szabályairól rendeletet alkotott;
 • módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét;
 • önkormányzati rendelet alkotásával elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését, előtte megállapította az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait;
 • úgy határozott, hogy a 2017-es évre vonatkozóan a nem lakás célú ingatlanok bérleti díján nem változtat;
 • a Start mintaprogramban beszerzett egyes eszközök Bácsalmásért Szociális Szövetkezet és Bácsalmás Start Szociális Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés formájában történő átadásáról döntött;
 • a zöldségfeldolgozó üzem szociális szövetkezet általi működtetése érdekében új üzemeltetési megállapodást kötött a Bácsalmás, Rákóczi út 11. szám alatti ingatlan használatára a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és a Bácsalmásért Szociális Szövetkezettel;
 • az e-ügyintézés megvalósítása kapcsán KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtásáról döntött az országos önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében;
 • támogatta Bácsalmás Ifjúsági Önkormányzatának megalakítását, az ifjúsági önkormányzat választásának idejét 2017. április 8. 8,00 – 16,00 óra közötti időpontra határozta meg, és döntött a létrehozáshoz és a működtetéshez szükséges intézkedések megtételéről;
 • a Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség épülete előtt, a Petőfi utcai oldalon kialakított parkolók használatát a főbejárattól jobbra (déli irányba) lévő parkolók elé egy darab „várakozóhely” jelzőtábla és ”rendőrségi gépjárművek részére” kiegészítő tábla kihelyezésével, a főbejárattól balra eső parkolók használatát „várakozóhely” jelzőtábla és ”rendőrségi dolgozók gépjárműveinek részére” kiegészítő tábla kihelyezésével korlátozta;
 • a zárt ülésén letelepedési támogatás iránti kérelmeket, lakás-felújítási támogatás iránti kérelmet bírált el, földterület-adásvételi szerződés ügyében meghozott agrárkamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogást bírált el, felülvizsgálta a helyi ösztöndíj-támogatásban részesültek félévi tanulmányi eredményét, ill. szolgálati lakást biztosított B. Norbert igénylő részére.

A képviselő-testület hatályos rendeletei megtalálhatók a www.bacsalmas.hu honlap önkormányzat/hatályos rendeletek, ill. a www.njt.hu weblap önkormányzati rendeletek menüpontjában. A képviselő-testület határozatairól és jegyzőkönyveiről a www.bacsalmas.hu honlap önkormányzat menüpontjában lehet tájékozódni.

A képviselő-testület a következő soros ülését 2017. március 28-án, kedden, 14.00 órai kezdettel tartja a Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldaltermében.

Bácsalmás, 2017. március 6.

Patocskai Ibolya s.k.
jegyző

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval