Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 41 vendég böngészi
Meghívó a január 31-ei Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2017. január 25. szerda, 09:04

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 31-én (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldalterme

.../2017. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

  1. Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
   Előadó: Németh Balázs polgármester
   Előterjesztés(.pdf)
  2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
   Előadó: Németh Balázs polgármester
  3. Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
   Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
   Előterjesztés(.pdf)
  4. A városi önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 13/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
   Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
   Előterjesztés(.pdf)
  5. A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
   Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
   Előterjesztés(.pdf)
  6. Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
   Témafelelős: Bárócz Tímea intézményvezető
   Előterjesztés(.pdf)
  7. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása          
   Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
   Előterjesztés(.pdf)
   Melléklet(.xlsx)
  8. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2017. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
   Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
   Előterjesztés(.pdf)
  9. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
   Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
   Előterjesztés(.pdf)
  10. Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
   Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
   Előterjesztés(.pdf)
  11. Anyagi fedezet biztosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztési tartalékának képzéséhez
   Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
   Előterjesztés(.pdf)
  12. Pályázati hirdetmény ismételt kiírása a Bácsalmás, Szt. János u. 13. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség hasznosítására
   Előterjesztés(.pdf)

   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  13. A Bácsalmás, Szt. János u. 9. szám alatti, 30,58 m2-es, a jövőben cukrászdaként hasznosítandó, nem lakás célú helyiség bérbeadása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  14. A „Bácsalmás iparterületi fejlesztés” program megvalósítása érdekében az ingatlan-nyilvántartási átvezetések kezdeményezése, a tulajdonostársakkal a telekalakítás nyilvántartásba vételéhez szükséges megállapodások megkötése
   Előterjesztés(.pdf)

   Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  15. Egyebek

  Zárt ülésre javasolt:

  1. H. Mónika letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  2. B. Anikó letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  3. Bácsalmás, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan megvásárlása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző

   Bácsalmás, 2017. január 19.

   Németh Balázs
   polgármester

    
   Bácsalmás Város Honlapja
   JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval