Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 49 vendég böngészi
Képviselő-testületi hírek (2016. december) PDF Nyomtatás E-mail
2017. január 03. kedd, 11:38

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 14-én rendkívüli ülést tartott, amelyen

 • jóváhagyta a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás, az alapító okirat és SZMSZ módosítását, az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását;
 • támogatta az EFOP-3.7.3-16 kódszámú, „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” c. pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötését, melynek keretében 250 E Ft + ÁFA összeget biztosított a gyömrői Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft. részére a projekttervezés, pályázatírás, hatósági szerződéskötés és hatósági elszámolási folyamat végrehajtásához;
 • a várható maradvány terhére jutalom kifizetését engedélyezte az intézményi dolgozók részére;
 • a 2014 júliusában kiírt képviselő-testületi pályázat alapján a korábban megépült szennyvízcsatornára 2 utólagos rákötést támogatott méltányosságból és felhatalmazta a polgármestert, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett a jövőben jelentkező, a korábban megépült szennyvízcsatornára utólagos rákötések támogatásában méltányosságot gyakoroljon és a támogatási szerződéseket az érintettekkel megkösse és a kifizetéseket 100 E Ft/ingatlan összegben teljesítse;
 • a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társult Önkormányzatának Képviselő-testületeként támogatta a Társulásnak „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című KEHOP pályázati projektben való részvételét;
 • elfogadta a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosítását;
 • a zárt ülésén 400 E Ft egyszeri, vissza nem térítendő letelepedési támogatásban részesítette egy kérelmezőt.

A képviselő-testület december 20-án tartotta soros ülését, amelyen

 • tudomásul vette a Bácsalmási Mentő Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, valamint a Hősök tere 14. sz. alatti járóbeteg szakellátó szakrendelések 2016. december 27-től 2016. december 30-ig való szüneteltetését;
 • elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentést, a 2017. évi képviselő-testületi munkatervet, rendezvénynaptárt és jogalkotási programot, a Szent János u. 9. szám alatti, cukrászda rendeltetésű helyiség hasznosítására kiírandó pályázati hirdetményt és bérleti szerződést;
 • módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét;
 • jóváhagyta Bácsalmás Város Önkormányzatának a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét;
 • hozzájárult az „Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határ menti régióban” elnevezésű IPA pályázat benyújtásához, melyhez 7.898,- EUR önerőt biztosított;
 • a Bácsalmás 3564 és 3565 helyrajzi számú ingatlanok zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetését kezdeményezte a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál;
 • elismerte, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő közutak kezeléséhez, karbantartásához, állapotjavításához szükséges eszközpark fejlesztése szükségszerű, és ezért támogatta a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” támogatására kiírt pályázat Tataháza Község Önkormányzatával és Bácsszőlős Község Önkormányzatával konzorciumban történő beadását, melyhez 790 E Ft önerőt biztosított;
 • a Bácsalmás Start Szociális Szövetkezet „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program” elnevezésű pályázati projektjének megvalósításához 5 M Ft összegű visszatérítendő előfinanszírozást biztosított a támogatási előleg megérkezéséig;
 • támogatta a 2017. évi Startmunka mintaprogram kérelmek benyújtását a Bácsalmási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához a mezőgazdasági projekt, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, a belvízelvezetés, a közúthálózat javítása, a mezőgazdasági utak karbantartása, ill. az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása tekintetében;
 • a zárt ülésén 400 E Ft egyszeri, vissza nem térítendő letelepedési támogatásban részesített egy kérelmezőt.

A képviselő-testület hatályos rendeletei megtalálhatók a www.bacsalmas.hu honlap önkormányzat/hatályos rendeletek, ill. a www.njt.hu weblap önkormányzati rendeletek menüpontjában. A képviselő-testület határozatairól és jegyzőkönyveiről a www.bacsalmas.hu honlap önkormányzat menüpontjában lehet tájékozódni.

A képviselő-testület a következő soros ülését 2017. január 31-én, kedden, 14.00 órai kezdettel tartja a Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldaltermében.

Bácsalmás, 2017. január 2.

Patocskai Ibolya s.k.
jegyző

 

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval