Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 32 vendég böngészi
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0090 PDF Nyomtatás E-mail

Pályázat ÁROP-1.A.3.-2014-2014-090

1.A projektben megvalósuló kötelező és választott tevékenységek részletezése

Bácsalmás Város Önkormányzata, mint a 10 településből álló bácsalmási járás székhelye a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” elnevezésű, ÁROP-1.A.3-2014 jelű pályázati felhívás és útmutató A1 pontjában felsorolt 9 támogatható tevékenységek közül 8 (5 kötelező és 3 választható tevékenység) megvalósítását tervezi 9 hónapos pályázati projektjében.

Kötelező tevékenységek:

1. Járási szintű együttműködések erősítése
2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten.
3. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése
4. Járási szintű esélyteremtő-programterv elkészítése
5. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése az „Esélyteremtő programterv” disszeminációja érdekében

Választható tevékenységek:

6. Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása
7. A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása
8. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében.

 

1. A bácsalmási járás valamennyi települése rendelkezik hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Tervvel. A tervek elkészítése során valamennyi településen 1 fő helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzésen vett részt és szerzett tanúsítványt. Ezen személyek jártasságot szereztek az esélyegyenlőség területén a jogszabályi háttérrel, a diszkriminációmentesség eléréséhez szükséges intézkedésekkel, az egyenlő bánásmód érvényesítésével. A képzések során a résztvevők ismeretséget kötöttek egymással, azonosultak a velük szemben támasztott feladattal, közös feladatmegoldó készségeiket erősítették az esélyegyenlőség érvényesítés területén. A projektben elsődlegesen ezen személyek aktív részvételére számítunk.

A pályázat előkészítői elektronikus úton és személyesen is megkérdezték a járás településeinek vezetőit arról, hogy együtt kívánnak-e működni a projektben. Valamennyi megkérdezett támogatóan lépett fel, biztosította együttműködését a projektben. A települési önkormányzatok mellett megszólításra kerülnek a járásban aktívan működő kisebbségi önkormányzatok. Több településen működik a cigány kisebbségi önkormányzat, Bácsalmáson horvát illetve német kisebbség is nevesített.

A projekt megvalósítás első lépésében a projekt szakmai vezetése, Bácsalmás Város Önkormányzat polgármesterével közösen minden települési illetve kisebbségi önkormányzat részére ismerteti a projektet, annak célját, hasznosságát. Ezt követően felajánlja az együttműködési lehetőséget a projektben való aktív részvételre.

Ugyanilyen módon megszólításra kerülnek a járásban aktívan működő civil szervezetek (elsősorban a mozgáskorlátozott, a nyugdíjas, a roma, az oktatási, egészségügyi illetve szociális területen működő egyesületek, alapítványok), az egyházak vezetői, valamint a jelentősebb gazdasági társaságok, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók ügyvezetői. Valamennyi megszólított részére felajánlásra kerül az együttműködés.

A projekt megvalósítás első szakaszában elkészül az együttműködési megállapodás (aktív közreműködés a projektben) illetve a partnerségi megállapodás (szakértői, szakmai segítségnyújtás) tervezete, amelyeket a résztvevők aláírnak. A pályázati kiírás indikátoraitól eltérően Bácsalmás Város Önkormányzata legalább 10 együttműködési megállapodás megkötését tervezi projektjében.


2. A projekt megvalósítás idején 3 főből álló szakmai csoport koordinálja, segíti a szakmai koncepcióban meghatározott feladatok elvégzését. Kiválasztásuk pályázatkészítés során megtörtént. Valamennyien megfelelnek a szakmai megvalósítókkal szemben támasztott pályázati követelményeknek. A szakmai csoport legfőbb feladatai közé sorolhatjuk a szakmai szolgáltató szervezet munkájának segítése, a szakértők által meghatározott feladatok végrehajtása, a kerekasztal megbeszélések előkészítése, a szükséges dokumentálások elvégzése, a szolgáltató szervezetekkel történő hatékony együttműködés, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek maradéktalan ellátása.


3. Az esélyegyenlőségi együttműködés legfőbb területe a járási szintű kerekasztal. Működésére vonatkozóan működési eljárás rend kerül kidolgozásra, amely meghatározza a részt vevők jogait, kötelességeit, a kerekasztal megbeszélések lefolytatásának szabályait. A felzárkózási kerekasztal megbeszéléseken aktívan részt vesznek a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programért felelős tisztségviselői, a helyi nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői, az esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek delegáltjai, a munkáltatók (elsősorban megváltozott munkaképességű foglalkoztatók) vezetői, a térségi kormányhivatal szakemberei, valamint a TKKI Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértője. Az állandó résztvevők tervezett száma 26 fő, amely a 4 érintett célterület (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás) tárgyalásakor további 4-4 szakemberrel kiegészül, ezáltal a döntéshozatalban 30-an vesznek részt.


4. A járási szintű esélyteremtő-programterv elkészítéséhez az Önkormányzat közbeszerzés útján kiválasztott szakmai szolgáltatót alkalmaz. A 7 hónapon át tartó szolgáltatás során előbb a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elemzésére, összegzés elkészítésére kerül sor. Ezt követően az oktatás-képzés, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás és a foglalkoztatás célterületeken készülnek el az esélyteremtő-programterv részek oly módon, hogy előbb a szakmai csoport szakértői vezetéssel helyzetelemző, feltáró tevékenységet végez, majd a szakértő összegzi az adott célterületet esélyegyenlőségi szempontból. Ezen vitaanyagot terjeszti a kerekasztal résztvevők elé. A megbeszélésen elhangzottak alapján készíti el a szakértő az esélyteremtő-feladatrészeket. A projekt utolsó szakaszában a tervrészekből, kezdeti összegzésből formálódik meg a végleges, járáson belül felmerült esélyegyenlőségi problémák komplex kezelésére javaslatokat tevő esélyteremtő-programterv, amelyet a TKKI-nek küld meg Bácsalmás Város Önkormányzata.


5. Kiemelt hangsúlyt fektet a Pályázó az elért eredmények, megfogalmazott intézkedéseknek, terveknek a társadalmasítására, közzétételére. Valamennyi kerekasztal megbeszélést követően kidolgozott esélyteremtő-tervrészletet a Kedvezményezett szakmai csoportjával, szakmai szolgáltatójával disszeminációs rendezvényen ismertet a projektben együttműködő partnereivel, az adott célterület célcsoportjaival kapcsolatot tartó szervezetek vezetőivel. A projekt során 5 időközi és 1 záró disszeminációs rendezvényre kerül sor. Ez utóbbin a Pályázó igyekszik a szomszédos járások szakembereivel is kapcsolatot építeni, közös megvalósítási pontokat keresni, járások közti esélyegyenlőségi együttműködéseket kialakítani. Ezen a rendezvényen más térségekből származó, esélyegyenlőségi szempontból releváns, jó gyakorlat módszerek bemutatására is sor kerül.


6. A projekt első szakaszában a kerekasztal megbeszélés állandó résztvevői számára 2 turnusban 1-1 napos érzékenyítő tréninget biztosítunk szakmai szolgáltató igénybevételével annak érdekében, hogy a későbbi együttműködéshez, esélyteremtő-terv készítéshez megfelelő empátiával rendelkezzenek.


7. A szakmai feladatok elvégzésére szakmai szolgáltató kerül kiválasztásra. A közbeszerzési eljárás során feltételként kerül kikötésre, hogy a szolgáltatónak a 2015. március és szeptember között 2 fő, megfelelő referenciával és szakértelemmel rendelkező szakértőt kell állandóan biztosítani. A Helyi Esélyegyenlőségi Programok elemzésénél, összegzésénél illetve a Járási Esélyteremtő-programterv összeállításánál a szakértők együtt dolgoznak. A 4 célterületen a szakértők felváltva, külön-külön végzik a munkájukat. Az egyik szakértő által irányított, soros kerekasztal megbeszélés előtti előkészületek ideje alatt a másik szakértő saját célterületének esélyteremtő-programrészét állítja össze. Így egyszerre és egyben párhuzamosan is dolgoznak.


8. 2015. szeptember 20-án, a „Gyermekek világnapja” alkalmából nyílt napot szervez a Pályázó. Olyan járásszékhely önkormányzat szervezésében megvalósuló, Helyi Esélyegyenlőségi Tervben rögzített rendezvény megrendezésre, amelyen valamennyi járásban működő oktatási intézmény diákja részt vehet. Ezen a napon játékos vetélkedő formájában, interaktív módon formáljuk a gyermekek szemléletét abba az irányba, hogy a testi vagy szellemi fogyatékkal élő emberek helyzete mennyivel nehezebb, milyen nehéz számukra a beilleszkedés, mennyire nagyobb igényük van az empátiára, az együttérzésre. Ugyanígy igyekszünk megismertetni a gyermekekkel a kisebbségi hovatartozásból adódó hátrányokat, illetve ennek leküzdésére vonatkozó módszereket, lehetőségeket.


Letölthető anyagok:

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval