Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 106 vendég böngészi
Hirdetmény cukrászdaként hasznosított nem lakás célú helyiség bérbeadására PDF Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 27. péntek, 10:57

Bácsalmás Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete alapján

PÁLYÁZATOT  HIRDET

a tulajdonában lévő

Bácsalmás, Szt. János u. 9. sz. alatti, 30,58  m²-es, a jövőben cukrászdaként hasznosított

nem lakás célú helyiség

bérbeadására.

A pályázati kiírás a www.bacsalmas.hu weblapról letölthető, a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, illetve a portán és a Gazdasági Osztályon átvehető.

A pályázat közzétételének napja:
2013. szeptember 27.

A pályázatok beadásának határideje:
2013. október 14. 16.00 óra

Városi Önkormányzat BácsalmásBÁCSALMÁS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 4.§-ában foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

hirdet

a tulajdonában lévő Bácsalmás, Szt. János u. 9. szám alatti, 30,58 m2-es, a jövőben cukrászdaként hasznosítandó, nem lakás célú helyiség bérbeadására.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: 2013. december 1.

maximális tartama: legfeljebb 5 év

A helyiség főbb jellemzői :

alapterülete: 30,58  m²,  (fagyizó, vizesblokk, raktárhelyiségek)

fűtése: központi fűtés

melegvíz-ellátottsága: központi

közüzemi díjak fizetése: főmérő, almérő alapján

A helyiség a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal (Bácsalmás, gr. Teleki u. 4-8., tel.: 79/541-455) illetékesével, Kerényi Tamással történő előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Bérlő köteles az ifjúsági klubot üzemeltetni, évente legalább 12 alkalommal zenés-táncos ifjúsági rendezvényt szervezni és lebonyolítani, az önkormányzattal együttműködni, fogadni az önkormányzat rendezvényeit, illetve azoknak ingyenesen helyet biztosít, előzetes egyeztetés alapján, évente legalább 12 alkalommal.

Ifjúsági klub és belső udvar alapterületét, használható helyiségeit a melléklet tartalmazza. Az ifjúsági klub és belső udvar közüzemi díjainak fizetése ugyanúgy történik, mint a cukrászda esetében.

Bérlő köteles kaucióként 3 havi bérleti díjat egyösszegben megfizetni.

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének, belső udvarának tisztántartása, karbantartása a bérlő feladata.

Helyiségek berendezése a bérlő feladata, a berendezési tárgyakat a bérlő a bérlet megszűnése, megszüntetése esetén elviheti, köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Jelen pályázat közzétételének napja: 2013. szeptember 27.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 14. 16.00 óra

A pályázat bontásának, döntésre előkészítésnek, döntésnek határideje: 30 napon belül

A helyiség bérleti díja: 100.000 Ft + ÁFA/hó

2013. december 1-től a működési engedély kiadásáig, legfeljebb 3 hónapig bérleti díj fizetési kötelezettség nincs. 2015. március 1-től a havi bérleti díj a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik.

A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét és címét
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
  • az ifjúsági klub működtetésére vonatkozó program tervezetét
  • az épület berendezésére vonatkozó elképzelését
  • azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán személyesen, vagy postai úton. Postai úton benyújtott pályázat esetén értelemszerűen a belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:


PÁLYÁZAT

Bácsalmás, Szt. János u. 9. szám alatti

nem lakás célú helyiség bérletére

2013. október 15-én 14.00 óráig felbontani TILOS !

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldjük.

A pályázatok bontási eljárásán a pályázók külön meghívás nélkül részt vehetnek. A pályázatok

bontási eljárásán, zárt ülésen a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ismerteti az adott pályázó nevét, a vállalt bérleti díj összegét, valamint a pályázó bérletre vonatkozó egyéb ajánlatait, programtervét.

A nyertes kiválasztása – a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve a pályázati feltételek teljesítése esetén - a benyújtott programterv tartalmának értékelésével a Képviselő-testület ülésén történik meg.

A képviselő-testület a pályázatot elnyert pályázóval legfeljebb 5 évre köti meg a helyiségbérleti szerződést. A bérleti szerződést a polgármester írja alá.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

Ha érvényes pályázat nem érkezik, vagy a pályázat eredménytelen, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk.. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. és az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2009. (XII. 23) rendelet előírásai az irányadók.

Bácsalmás, 2013. szeptember 27.

Németh Balázs
polgármester

 

1. számú melléklet letöltése: Nyilatkozat (.pdf)

2. számú melléklet letöltése: Bérleti szerződés (.doc)

3. melléklet letöltése: Helyiséglista és területadatok (.pdf)

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval