Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 71 vendég böngészi
Hirdetmény cukrászdaként hasznosított nem lakás célú helyiség bérbeadására PDF Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 10. kedd, 14:43

Bácsalmás Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete alapján

 

PÁLYÁZATOT  HIRDET

a tulajdonában lévő

Bácsalmás, Szt. János u. 9. sz. alatti, 30,58  m²-es, a jövőben cukrászdaként hasznosított

nem lakás célú helyiség

bérbeadására.

A pályázati kiírás a www.bacsalmas.hu weblapról letölthető, a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, illetve a portán és a Gazdasági Osztályon átvehető.

A pályázat közzétételének napja:

2013. szeptember 10.

A pályázatok beadásának határideje:

2013. szeptember 20. 12.00 óra

Városi Önkormányzat Bácsalmás 

BÁCSALMÁS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 4.§-ában foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

hirdet

a tulajdonában lévő Bácsalmás, Szt. János u. 9. szám alatti, 30,58 m2-es, a jövőben cukrászdaként hasznosítandó, nem lakás célú helyiség bérbeadására.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan:      2013. december 1.

maximális tartama:                    legfeljebb 5 év

A helyiség főbb jellemzői :

alapterülete                  :           30,58  m²,  (fagyizó, vizesblokk, raktárhelyiségek)

fűtése                         :           központi fűtés

melegvíz-ellátottsága     :           központi

közüzemi díjak fizetése   :           közvetlenül a szolgáltatónak : gáz,

önkormányzat továbbszámlázza: villany, víz

A helyiség a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal (Bácsalmás, gr. Teleki u. 4-8., tel.: 79/541-455) illetékesével, Kerényi Tamással történő előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Bérlő köteles az ifjúsági klubot üzemeltetni, évente legalább 12 alkalommal zenés-táncos ifjúsági rendezvényt szervezni és lebonyolítani, az önkormányzattal együttműködni, fogadni az önkormányzat rendezvényeit.

Ifjúsági klub és belső udvar alapterületét, használható helyiségeit a melléklet tartalmazza. Az ifjúsági klub és belső udvar közüzemi díjainak fizetése ugyanúgy történik, mint a cukrászda esetében.

Bérlő köteles kaucióként 3 havi bérleti díjat egy összegben megfizetni.

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének, belső udvarának tisztán tartása, karbantartása a bérlő feladata.

Helyiségek berendezése a bérlő feladata, a berendezési tárgyakat a bérlő a bérlet megszűnése, megszüntetése esetén elviheti, köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Jelen pályázat közzétételének napja  :           2013. szeptember 10.

A pályázat benyújtásának határideje :           2013.szeptember 20. 12.00 óra

A pályázat bontásának,  elbírálásának

határideje   :           2013. szeptember 24.  óra

helye:                       Képviselő-testület ülése

A helyiség bérleti díja            :                                   100.000 Ft + ÁFA/hó

2013. december 1-től a működési engedély kiadásáig, legfeljebb 3 hónapig bérleti díj fizetési kötelezettség nincs. 2015. évtől a havi bérleti díj a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik.

A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét és címét
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
  • az ifjúsági klub működtetésére vonatkozó program tervezetét
  • azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán személyesen, vagy postai úton. Postai úton benyújtott pályázat esetén értelemszerűen a belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

PÁLYÁZAT

Bácsalmás, Szt. János u. 9. szám alatti

nem lakás célú helyiség bérletére

2013. szeptember 24-én 14.00 óráig felbontani TILOS !

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldjük.

A pályázatok bontási eljárásán a pályázók külön meghívás nélkül részt vehetnek. A pályázatok bontási eljárásán, zárt ülésen a Képviselő-testület ismerteti az adott pályázó nevét, a vállalt bérleti díj összegét, valamint a pályázó bérletre vonatkozó egyéb ajánlatait, programtervét.

A nyertes kiválasztása - a pályázati feltételek teljesítése esetén - a benyújtott programterv tartalmának értékelésével történik meg.

A képviselő-testület a pályázatot elnyert pályázóval legfeljebb 5 évre köti meg a helyiségbérleti szerződést. A bérleti szerződést a polgármester írja alá.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk.. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. és az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2009. (XII. 23) rendelet előírásai az irányadók.

Bácsalmás, 2013. szeptember 10.

Németh Balázs
polgármester

Melléklet: Fagylaltozó és Ifjúsági klub helyiséglista és területadatok (.pdf)

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval